Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penyelarasan Data

Mengumpul dan mengemaskini data dan maklumat bagi semua Bahagian Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga dari semua Kementerian dan Jabatan-Jabatan dibawahnya bagi hal ehwal pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam dan bagi maksud:

  • Menganalisa data-data untuk dijadikan bahan rujukan bagi penyelidikan dan perancangan berkaitan dengan sumber manusia
  • Menyediakan statistik-statistik yang berkaitan dan relevan dengan sumber manusia
  • Menyelaras data dan statistik bagi seluruh perkhidmatan awam