Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkse-Buku   
 

HPA 2023 Book Cover.png​​
Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 30 tahun 2023


Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-30 Tahun 2023

e-Buku | Muat turun


Buku Edisi Khas Hari Perkhidmatan Awam

Kali ke-30 Tahun 2023

e-Buku   |   Muat turun


Kaunseling 2.jpeg
Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling

e-Buku |   Muat turun
Kaunseling 1.jpeg
Kod Etika Kaunseling

e-Buku |   Muat turun

JE Cover.jpg
 Jubli Emas Sambutan 50 Tahun Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

e-Buku |   Muat turun

Front Page SP Malay_Edit.jpg
Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2021-2025

e-Buku |   Muat turun

Buku Panduan TT.png
Buku Panduan Dan Tatacara Mengambil Tindakan Tatatertib

Synopsis
Buku Panduan ini diwujudkan untuk dijadikan sebagai panduan dan sumber rujukan dalam tatacara pengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai-pegawai yang melanggar peraturan-peraturan sepertimana yang digariskan dalam Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 19/1998.  

Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan
Bahagian Perkhidmatan Personel
Jabatan Perkhidmatan Awam

e-Buku   |   Muat turun
Cover Buku Untuk Website 1.jpg
Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 26 tahun 2019


Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-26 Tahun 2019

e-BukuMuat turun


Buku Edisi Khas Hari Perkhidmatan Awam

Kali ke-26 Tahun 2019

e-Buku   |   Muat turun
HPA 2018 Programme Book A5 (FINAL)-03.png
Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 25 tahun 2018

Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam

Kali ke-25 Tahun 2018

e-Buku |   Muat turun


Buku Edisi Khas Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-25 Tahun 2018

e-Buku   |   Muat turun
Buku Panduan Borang CEP.png
Buku Panduan Perlaksanaan Sistem Penilaian Anggaran Tahap Potensi Semasa Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam 

e-Buku |   Muat turun

ProgrammeBook-A5-03.pngSambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 24 tahun 2017

Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam

Kali ke-24 Tahun 2017

e-Buku |   Muat turun


Buku Edisi Khas Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-24 Tahun 2017

e-Buku   |   Muat turun

Buku Garispanduan dan Tatacara Pelaksanaan Pengauditan Tenaga Manusia Perkhidmatan Awam Bagi Agensi-Agensi Kerajaan Negara Brunei Darussalam

e-Buku |   Muat turun
BukuRAEK.jpgRukun Akhlak Etika Kerja

e-Buku | Muat Turun


e book strategik.jpg
Pelan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2016-2020

e-Buku |   Muat turun
Cover Buku Untuk Website 1.jpgAturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-23 Tahun 2016

e-Buku |   Muat turun


Buku Edisi Khas Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-23 Tahun 2016

e-Buku   |   Muat turun
Garis Panduan.png
Garis Panduan : Perlaksanaan Rancangan Penggantian Dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam

Synopsis
Garis Panduan ini diwujudkan adalah sebagai panduan dan sumber rujukan dalam melaksanakan Rancangan Penggantian dalam perkhidmatan awam di Negara Brunei Darussalam.


Jabatan Perkhidmatan Awam
Negara Brunei Darussalam

e-Buku   |   Muat turun


Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 22 tahun 2015

 
Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-22 Tahun 2015

e-Buku   |   Muat turun

 
Buku Keluaran Khas Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-22 Tahun 2015


e-Buku
   |   Muat turun
Sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 21 tahun 2014

 
Aturcara Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-21 Tahun 2014

e-Buku   |   Muat turun

 
Buku Keluaran Khas Hari Perkhidmatan Awam
Kali ke-21 Tahun 2014

e-Buku   |   Muat turun
Program sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke 20 tahun 2013

Synopsis
Hari Perkhidmatan Awam di sambut pada setiap 29hb September setiap tahun dan sebagai mercutanda bagi perpaduan setiap lapisan warga Perkhidmatan Awam dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat dan Negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035.


Jabatan Perkhidmatan Awam
Negara Brunei Darussalam

e-Buku   |   Muat turun


Public Administrative Services Transformation Initiatives (PASTI) Program 2012-2013


Synopsis
Program PASTI diperkenalkan untuk memastikan kelancaran projek-projek dibawah Jabatan Perkhidmatan Awam.  “Key Performance Indicator”(KPI) digunakan untuk memantau projek-projek yang diungkayahkan secara lebih teratur  dan terarah mengikut jangka masa yang telah ditetapkan.


Unit Pengurusan Strategik
Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Awam


e-Buku   |   Muat turun

Modal Kompetansi
Jabatan Perkhidmatan Awam
(2013)

Synopsis
Model Kompetensi JPA ini adalah sebagai garis pandu dalam pengurusan warga JPA. Setiap prestasi dan perkembangan kerjaya hendaklah mempunyai sukat-sukat dengan mengikut panduan dalam senarai kompetensi yang telah digariskan.


Unit Pembangunan Sumber Manusia
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan
Jabatan Perkhidmatan Awam

e-Buku   |   Muat turunPeranan Dan Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam


Synopsis
Buku Peranan dan Tanggungjawab Jabatan Perkhidmatan Awam adalah sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kefahaman dan kewahamani warga perkhidmatan awam mengenai Jabatan Perkhidmatan Awam.


Unit Perhubungan Awam
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan
Jabatan Perkhidmatan Awam


e-Buku   |   Muat turun


Program-Program Pembangunan Eksekutif Perkhidmatan Awam


Synopsis
Buku Panduan ini mengandungi penerangan ringkas mengenai objektif, criteria, proses kerja dan perangkaan bagi Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan (EDPSGO) dan Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Peringkat Pertengahan (EDPMMO).


Unit Pembangunan Sumber Manusia
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan

Jabatan Perkhidmatan Awam


e-Buku   |   Muat turun

Peraturan Asas Perkhidmatan Awam

Sypnopsis
Buku Panduan Bagi Warga Perkhidmatan Awam ini mengandungi ringkasan ke atas peraturan-peraturan perkhidmatan yang berkuatkuasa dan buku (handbook) ini khusus diterbitkan bagi warga yang baru berkhidmat dalam perkhidmatan awam dari semua peringkat sebagai panduan asas ke atas peraturan-peraturan yang perlu diketahui, difahami dan dipatuhi pada setiap masa.

Unit Perhubungan Awam
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan
Jabatan Perkhidmatan Awam

Muat turun
Gems Memudahkan Pengurusan


Synopsis
Buku ini mengandungi penerangan ringkas mengenai penyediaan perkhidmatan GEMS secara online seperti memproses permohoan cuti, menyimpan dan melihat maklumat peribadi, penilaian prestasi dan sebagainya.

Bahagian GEMS
Jabatan Perkhidmatan Awam

e-Buku   |   Muat turun
Manual GEMS Penilaian Prestasi


Synopsis
Buku panduan mengenai tatacara penggunaan sistem GEMS bagi penilaian prestasi warga Perkhidmatan Awam.


Bahagian GEMS
Jabatan Perkhidmatan Awam


e-Buku   |   Muat turun
Manual GEMS Bagi Pegawai Meluluskan (Manager Self Service) 


Synopsis
Buku panduan bagi Pegawai meluluskan Hal Ehwal Cuti dan Hal Ehwal Kehadiran.


Bahagian GEMS
Jabatan Perkhidmatan Awam

e-Buku   |   Muat turun
Manual GEMS Pengesahan Data  


Synopsis
Buku panduan bagi Penerangan Pengesahan Data, Tatacara Pengesahan Data, Istilah dan Istilah Punat.


Bahagian GEMS
Jabatan Perkhidmatan Awam

e-Buku   |   Muat turun
Manual GEMS Bagi Pengguna GEMS (Self Service) 


Synopsis
Buku panduan bagi semua pengguna GEMS (Self Service) untuk semua pegawai-pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam secara otomatik diberikan peranan Self-Service di dalam GEMS.

Bahagian GEMS
Jabatan Perkhidmatan Awam


Muat turun