Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSkim Perkhidmatan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Tanggagaji, Syarat-Syarat Perkhidmatan dan Skim Perkhidmatan

Memastikan Perkhidmatan Awam mempunyai jawatan-jawatan yang relevan dengan kehendak semasa dengan:

  • Mengkaji keperluan perjawatan
  • Mengkaji dan meneliti semula dasar/prinsip perjawatan
  • Menggubal/mengkaji semula skim-skim perkhidmatan
  • Mengkaji tahap kritikal sesuatu skim perkhidmatan
  • Mengadakan aliran kemajuan kerjaya
  • Menyelaras jawatan dikategori gunasama/sama

PERKHIDMATAN

1. Memberi khidmat nasihat mengenai tatacara penyediaan skim perkhidmatan dengan menyediakan:

  a. Senarai Semak Penyediaan Kertas Kerja Bagi Permohonan Skim-Skim         Perkhidmatan

   b.  Format penyediaan skim perkhidmatan (yang diluluskan oleh Jawatankuasa    Tanggagaji)

 2. Mengongsikan maklumat mengenai skim-skim yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tanggagaji dan Syarat-Syarat Perkhidmatan.