Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAudit Tenaga Manusia

Menilai dan menyukat semula keperluan kakitangan di setiap agensi Kerajaan untuk memastikan jumlah kakitangan yang optima di perlukan:

  • Memastikan keramaian tenaga kerja yang mencukupi (Rightsizing)
  • Memastikan penempatan yang teratur dan sempurna (Better Deployment)
  • Mengurangkan pembaziran tugas dan tanggungjawab yang bertindih-tindih ( Reduce Wastages and Duplication of Work )


PERKHIDMATAN

  • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengauditan tenaga manusia
  • Memberikan taklimat kepada agensi yang berminat untuk mengetahui mengenai 'self manpower auditing'