Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSoalan-Soalan Lazim

​Dalam usaha untuk meningkatkan lagi kadar ketelusan dalam perkhidmatan awam, beberapa isu yang berasaskan persoalan yang lazim (FAQs) dikemukakan oleh warga perkhidmatan awam adalah disediakan bagi kemudahan umum.

Penyediaan FAQ ini adalah berasaskan kepada andaian berikut:

  •  Tidak semua warga perkhidmatan awam mendapat akses kepada peraturan dan garispanduan yang sedia ada; dan
  •  Tidak semua juga mereka mampu menterjemah peraturan dan garispanduan berkenaan dengan tepat.


Dalam hal itu, persoalan-persoalan ini dan jawapan-jawapan yang disediakan akan dapat lagi meningkatkan tahap ketelusan dan menjernihkan sebahagian kewahaman yang wujud dikalangan pengamal sumber manusia (HR Practitioners) serta warga perkhidmatan awam.

FAQ ini adalah disediakan oleh Ketua-Ketua Bahagian di Jabatan Perkhidmatan Awam dan akan dikemaskini dari masa ke semasa. Sebarang sumbangan atau pendapat dari awda amatlah dihargai: