Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHari Perkhidmatan Awam Kali Ke-20


Rabu, 04 Disember 2013 - Sambutan Hari Perkhidmatan Awam (HPA) yang ke-20, Tahun 2013 telah diadakan di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Dengan bertemakan "Urustadbir Dinamik Ke Arah Kesejahteraan Negara"

Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA)

Anugerah ini dibukakan kepada semua pegawai dan kakitangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan Berjawatan Tetap, Kontrak…

Selanjutnya

Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC)


Kumpulan kecil pekerja seramai 6 hingga 10 orang daripada bahagian atau unit yang sama, bermesyuarat secara tetap untuk mengenal pasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas mereka, mengemukakan cadangan-cadangan penambahbaikan atau penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk dipertimbangkan dan diputuskan…

Selanjutnya

Kenyataan Media Hari Perkhidmatan Awam Ke-20, Tahun 2013


  • Jujur, Integriti Perlu Diutama
  • Buku Khas Imbas Kegemilangan
  • Jadi jentera Mapan Negara
  • Anugerah Suntik Semangat Penerima


Buku ProgramBuku Program hari Perkhidmatan Awam Kali Ke-20, Tahun 2013.....Muat turun