Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPeraturan-Peraturan AM Dewan Badminton

 • Ahli berdaftar (Ahli KPA) sahaja dibenarkan menggunakan dewan badminton.
 • Semua pengguna dikehendaki meninggalkan dewan badminton setelah masa sesuatu sesi tamat atau 10 minit sebelum kelab ditutup.
 • Pengguna hendaklah menggunakan kasut rata yang bertapak getah tanpa stud atau bergigi (kasut khusus bermain badminton).
 • Pengguna yang memakai kasut jogging atau kasut tenis tidak dibenarkan.
 • Pengguna dilarang menanggalkan pakaian (baju) sewaktu bermain.
 • Pengguna harus memastikan kebersihan dewan badminton dan semua botol minuman serta bekas shuttle cock dibuang dalam tong sampah yang disediakan.
 • Pengguna dikehendaki bertanggungjawab dan menjaga semua harta benda yang terdapat di dalam Dewan Badminton daripada dirosakkan atau disalahgunakan.
 • Ahli hendaklah sentiasa bertolak ansur dalam hal pengunaan gelanggang dengan ahli yang lain.
 • Pihak KPA tidak bertanggungjawab ke atas keselamatan diri, kehilangan serta kerosakan harta benda pengguna semasa menggunakan gelanggang badminton.
 • Pengguna yang melanggar peraturan ini akan diarahkan untuk berhenti bermain dan dilarang menggunakan kemudahan berkenaan setelah gagal memathui arahan dari pihak Pengurusan atau Pengawal Keselamatan.
 • Pembatalan penggunaan dewan badminton adalah dibawah kuatkuasa pihak Pengurusan KPA.
 • Pengguna dilarang membawa minuman/makanan tidak halal di dewan badminton.
 • Tutup suis lampu dan lain-lain suis yang lain sebelum meninggalkan dewan badminton.
 • Ahli boleh dikenakan ganti rugi pada kadar yang ditentukan dan diluluskan jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda (peralatan sukan, perabot, barangan elektrikal & mekanikal) atas sebab kecuaian sendiri atau ahli keluarga.
 • Kelab Perkhidmatan Awam tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan ganti rugi terhadap kecederaan, kecelakaan dan kehilangan harta benda atau seumpamanya semasa berada di dalam Dewan Badminton atau di lain-lain tempat dalam kawasan kelab.
 • Peraturan ini akan sentiasa dikemaskini dari masa kesemasa.