Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pengurusan Sistem dan Aplikasi

 1. Memastikan GEMS  disediakan menurut keperluan yang dinyatakan di dalam kontrak.
 2. Memastikan aplikasi GEMS  menepati semua proses di Kementerian dan Jabatan.
 3. Memastikan GEMS  boleh digunapakai di semua Kementerian dan Jabatan.
 4. Memastikan semua GEMS  modul dan transaction dapat digunakan.
 5. Meneliti dan membuat penyelidikan terhadap keperluan baru yang dihadapkan dan membuat perancangan bagi pengubahsuaian.
 6. Memantau penggunaan GEMS di peringkat Jabatan, Kementerian dan keseluruhan Perkhidmatan Awam.
 7. Membantu pengguna-pengguna untuk mudah menggunakan GEMS secara konsultasi dan panduan.
 8. Mengenalpasti dan melaksanakan perubahan-perubahan proses yang perlu (business process reengineering – bpr) bagi memperbaiki proses-proses yang sedia ada.
 9. Memastikan UAT (user acceptance test) bagi setiap perubahan kepada GEMS dipantau dan dilaksanakan dengan teliti dan lengkap.
 10. Menyediakan manual bagi transaction yang baru dan diubahsuai.
 11. Memberikan latihan/penerangan kepada Unit Pengurusan Perubahan / pengguna mengenai kemudahan yang baru diperkenalkan dalam GEMS atau sebarang perubahan yang dibuat kepada kemudahan yang ada.
 12. Sumber rujukan bagi menangani pertanyaan-pertanyaan (queries) yang dihadapkan ke Helpdesk mengenai isu-isu aplikasi GEMS.
 13. Mengenalpasti dan menyelesaikan isu-isu pengguna dan proses baru atau perubahan (people and process) dalam mempastikan GEMS  sentiasa kemaskini dan digunapakai secara berterusan.
 14. Menyediakan dan membentuk kod-kod yang diperlukan di dalam GEMS bagi keperluan pengemaskinian.