Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pengurus dan Perubahan

 

  1. Memberigakan dan mempromosikan penggunaan GEMS.
  2. Memantau dari masa ke semasa kedudukan penggunaan GEMS  oleh para pengguna.
  3. Meneliti, menilai dan membuat perancangan pelan tindakan penguatkuasaan yang tertentu bagi mempromosikan dan seterusnya memastikan penggunaan GEMS oleh setiap warga Perkhidmatan Awam
  4. Merancang dan mengendalikan latihan tertentu mengikut keperluan dari masa ke semasa termasuk keperluan latihan-latihan yang dipohonkan oleh Kementerian/Jabatan.
  5. Menyelaras dan mengendalikan perhubungan dengan agensi-agensi kerajaan bagi mengenalkan kebaikan dan kemudahan GEMS  terutama ke atas agensi-agensi kerajaan yang masih belum menggunakan GEMS.
  6. Menyediakan laporan-laporan yang tertentu termasuk status penggunaan GEMS  bagi keperluan membuat perancangan strategik yang tertentu dan seterusnya untuk keperluan ketua bahagian GEMS  atau pihak-pihak yang berkenaan.
  7. Menyelaras dan mengendalikan aktiviti kesedaran dan promosi GEMS  dari masa ke semasa termasuklah mengadakan kempen, mengeluarkan maklumat promosi samada melalui suratkhabar/radio/televisyen/risalah.
  8. Menyampaikan taklimat induksi mengenai GEMS kepada pegawai-pegawai atau kakitangan yang baru berkhidmat dengan kerajaan Brunei.
  9. Menyediakan perangkaan bagi kegunaan pemantauan modul-modul di dalam GEMS atau mana-mana aktiviti di dalam GEMS.
  10. Mengeluarkan surat/memo/minit ke Kementerian/Jabatan bagi kegunaan pemantauan, pemberigaan aktiviti GEMS dan lain-lain.