Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pengurusan Personel

 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN PERSONEL


Unit Pentadbiran

 1. Mengurus dan mentadbir peruntukan jabatan dengan teratur dan pada tahap yang optima;
 2. Mengurus dan mentadbir hal ehwal pegawai dan kakitangan;
 3. Memberikan perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahgaian lain  ke arah mencapai matlamat jabatan Perkhidmatan Awam.
 4. Urusetia kepada sambutan hari perkhidmatan awam (HPA);
 5. Membuat perancangan dan perlaksanaan pemilihan, perlantikan, latihan, penetapan jawatan, kenaikan pangkat, pertukaran dan urusan faedah-faedah pegawai-pegawai dalam perkhidmatan pentadbiran brunei (b.a.s) dan kesetiausahawan;
 6. Membuat perancangan dan perlaksanaan kenaikan pangkat dan pertukaran  pegawai-pegawai kanan dalam perkhidmatan profesional, pengurusan dan teknikal;
 7. Pengurusan rekod perkhidmatan awam yang berkesan dan bersistematik.
 8. Menyediakan suasana kerja yang sihat, harmoni dan selamat kepada setiap warga JPA semasa menjalankan tugas.

Unit Kewangan
 1. Menyediakan dan meneliti cadangan peruntukan anggaran belanjawan tahunan JPA.
 2. Memantau peruntukan dan perbelanjaan Jabatan bagi semua pembelian dan pesanan termasuk perbelanjaan menggunakan wang panjar.
 3. Mengurus Perbelanjaan Sambutan Hari Perkhidmatan Awam yang dikendalikan oleh JPA.
 4. Menyediakan surat lantikan kepada pembekal.
 5. Memproses pembayaran melalui sistem TAFIS.
 6. Memproses pembayaran elaun memangku, elaun lebih masa, gaji bulan gaji hari elaun perjalanan tetap, elaun rumah dan hitung kilometer.
 7. Memproses perkiraan Bonus bagi Pegawai dan Kakitangan Jabatan.
 8. Memproses kenaikkan gaji tahunan Pegawai dan Kakitangan Jabatan setelah mendapat kebenaran EB dan Sekatan EB.
 9. Mengemaskini kenaikan gaji ke dalam GEMS.
 10. Menyediakan barang-barang keperluan Pakaian Seragam Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kerajaan bagi Majlis Sambutan Hari Keputeraan.

Unit Perhubungan Awam dan Koordinasi
 1. Berhubung dengan sektor kerajaan, sektor swasta, orang awam dan media.
 2. Memantapkan imej Jabatan Perkhidmatan Awam melalui komunikasi korporat dan pengurusan perhubungan pelanggan.
 3. Sebagai pusat rujukan maklumat utama sumber manusia dalam Perkhidmatan Awam.
 4. Menggumpulkan maklumat Surat Pemberitahuan, Surat Keliling dan Titah-Titah Hari Perkhidmatan Awam.
 5. Membuat percetakan-percetakan buku dan risalah Jabatan.
 6. Bertanggungjawab mengemaskini dan penyelenggaran laman web Jabatan.
 7. Merancang aktiviti-aktiviti tahunan Jabatan.
 8. Untuk membantu dalam menangani aduan dan cadangan hal ehwal Perkhidmatan Awam.
 9. Urusetia bagi Jawatankuasa Pandu Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Tekad Pemedilian Orang Ramai (TPOR)
 10. Urusetia bagi Majlis Mesyuarat Negara (MMN) Jabatan Perkhidmatan Awam