Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Kesihatan, Keselamatan dan Persekitaran (HSSE)


OBJEKTIF PENUBUHAN UNIT HSSE

 1. Untuk mewujudkan satu persekitaran pekerjaan yang mempunyai langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan serta memenuhi standard piawaian yang berkaitan.

 2. Meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan disamping mengelakkan pencemaran dan kerosakan harta benda.

 3. Menanamkan dan memupuk kesedaran dalam aspek keselamatan, kesihatan dan keprihatinan terhadap alam sekitar dikalangan warga Jabatan Perkhidmatan Awam.

 4. Memastikan isu-isu kemalangan dan kecemasan dapat ditangani dengan berkesan dan bersistematik mengikut prosedur tetap operasi (Standard Operating Procedures).

 5. Menyediakan satu dasar dan garis panduan yang dapat digunapakai oleh setiap pengguna (stakeholders) tentang cara-cara yang wajar dan berkesan untuk mengurus isu-isu berkaitan dengan kesihatan, keselamatan, kawalan keselamatan dan alam sekitar.

 6. Mendukung Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja, 2009 (Workplace Safety and Health Order 2009). Akta ini bertujuan untuk mempastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja-pekerja disektor awam.

 7. Mendukung Perintah Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Order 2016). Akta ini bertujuan untuk mempastikan tahap keselamatan kebakaran yang selamat.  

STRUKTUR ORGANISASI UNIT HSSE

 

OBJEKTIF JAWATANKUASA HSSE

 1. Menyediakan landasan di peringkat pengurusan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk  membincangkan dan mengambil keputusan bagi memastikan  tempat kerja yang sihat dan selamat serta mematuhi piawaian yang berkaitan. 

 2. Menyelaras dan memantau keberkesanan rancangan yang  berkaitan dengan kesihatan, keselamatan dan persekitaraan.

 3. Untuk menggalakkan minat serta kesedaran semua lapisan Jabatan Perkhidmatan Awam terhadap kesihatan, keselamatan dan persekitaraan.

 

KEUTAMAAN HSSE

 1. Manual HSSE

 2. Sistem kawalan keselamatan fizikal.

 3. Peningkatan keselamatan kebakaran bangunan jpa.

 4. Membentuk kesiapsiagaan warga jpa dalam menghadapi kecemasan

 5. Meningkatkan tahap keselamatan dokumen


  RANCANGAN KERJA HSSE 2020

   

  PASUKAN FIRE MARSHAL JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

   

  PERANAN AHLI FIRE MARSHAL

   

  BARISAN PASUKAN FIRE MARSHAL JPA

   

  PROSEDUR KELUAR DARI BANGUNAN SEMASA KECEMASAN

   

  LINK KEPADA:

  WHSO 2009

  FSO 2016