Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
SP JPA 01-2022.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Tahun 20221/25/2022 11:25 AM
SP JPA 02-2022.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B bagi Tahun 20221/25/2022 11:25 AM
SP JPA 03-2022.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20221/25/2022 11:24 AM
SP JPA 04-2022.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20221/25/2022 11:24 AM
SP JPA 05-2022.pdf
  
Kuasa Menandatangani1/25/2022 11:24 AM
SP JPA 06-2022.pdf
  
Penangguhan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan April 20222/3/2022 3:07 PM
SP JPA 07-2022.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Seksyen C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) Seksyen B Bagi Bulan Januari 20222/7/2022 4:14 PM
SP JPA 08-2022.pdf
  
Keputusan Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Bulan Januari 20222/7/2022 4:15 PM
SP JPA 09-2022.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Februari 20223/12/2022 10:47 PM
SP JPA 11-2022.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20224/14/2022 11:19 AM
SP JPA 12-2022.pdf
  
Permohonan Cuti Yang Memerlukan Kebenaran Keluar Negeri Dalam Fasa Endemik Covid-195/28/2022 1:33 PM
SP JPA 07-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20203/22/2021 9:25 AM
SP JPA 02-2021.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Tahun 20213/22/2021 9:08 AM
SP JPA 03-2021.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B bagi Tahun 20213/22/2021 9:20 AM
SP JPA 04-2021.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20213/22/2021 9:26 AM
SP JPA 05-2021.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20213/22/2021 9:27 AM
SP JPA 06-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan Disember 20203/22/2021 9:28 AM
SP JPA 10-2021.pdf
  
Permohonan Tambahan Atau Pengurangan Jawatan Dan Penstrukturan Semula Organisasi Kementerian dan Jabatan10/6/2021 1:17 PM
SP JPA 14-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Go dan FR Bagi Bulan April 202110/6/2021 1:16 PM
SP JPA 11-2021.pdf
  
TATACARA PERMOHONAN PENUKARAN GELARAN JAWATAN7/8/2021 4:28 PM
SP JPA 15-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/6/2021 1:24 PM
SP JPA 16-2021.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kesetiausahaan Jun 202110/6/2021 1:26 PM
SP JPA 18-2021.pdf
  
Pengemaskinian Tatacara Pengisian Borang Pengesahan Hutang-Piutang Bagi Bersara Awal dan Menamatkan Perkhidmatan (PS-3) dalam Perkhidmatan Awam 10/6/2021 1:29 PM
SP JPA 1-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:14 PM
SP JPA 8-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:15 PM
SP JPA 17-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/8/2021 2:16 PM
SP JPA 22-2021.pdf
  
Kuasa Menandatangani10/23/2021 11:41 AM
SP JPA 23-2021.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2022/202311/17/2021 11:58 AM
SP JPA 24-2021.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2022/202311/17/2021 11:59 AM
SP JPA 19-2021.pdf
  
Penyerapan Perkhidmatan 'Open Vote' dan Lantikan Perkhidmatan Bergaji Hari Ke Perkhidmatan Tetap11/22/2021 11:42 AM
1 - 30Next