Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
SP JPA 01-2023.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2023/20241/10/2023 4:25 PM
SP JPA 02-2023.pdf
  
Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2023/20241/10/2023 4:26 PM
SP JPA 03-2023.pdf
  
Kuasa Menandatangani1/12/2023 10:26 AM
SP JPA 04-2023.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Tahun 20231/12/2023 10:44 AM
SP JPA 05-2023.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B bagi Tahun 20231/12/2023 11:22 AM
SP JPA 06-2023.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) bagi Tahun 20231/12/2023 11:28 AM
SP JPA 07-2023.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Tahun 20231/12/2023 11:30 AM
SP JPA 08-2023.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20221/26/2023 3:52 PM
SP JPA 09-2023.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Bulan Disember 20229/26/2023 3:35 PM
SP JPA 10-2023.pdf
  
Program Pensijilan Perkeranian bagi Tahun 20239/26/2023 3:38 PM
SP JPA 11-2023.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah bagi Tahun 20239/26/2023 3:43 PM
SP JPA 12-2023.pdf
  
Penyelarasan dan Pengemaskinian Baki Cuti Di Dalam Sistem Sumber Manusia (SSM)9/26/2023 3:53 PM
SP JPA 13-2023.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Bulan April 20239/26/2023 3:57 PM
SP JPA 14-2023.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Bulan Jun 20239/26/2023 4:01 PM
SP JPA 15-2023.pdf
  
Buku Panduan Perkhidmatan Kaunseling dan Buku Kod Etika Kaunseling9/26/2023 4:03 PM
SP JPA 16-2023.pdf
  
Penggunaan Penilaian Prestasi Secara Dalam Talian (online) Melalui Sistem Manusia (SSM)9/26/2023 4:06 PM
SP JPA 19-2023.pdf
  
Keputusan Bengkel dan Peperiksaan MIB Bagi Bulan September 202311/4/2023 4:38 PM
SP JPA 20-2023.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perlembagaan NBD Bagi Bulan Oktober 202311/4/2023 4:39 PM
SP JPA 01-2022.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Tahun 20221/25/2022 11:25 AM
SP JPA 02-2022.pdf
  
Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B bagi Tahun 20221/25/2022 11:25 AM
SP JPA 03-2022.pdf
  
Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Tahun 20221/25/2022 11:24 AM
SP JPA 04-2022.pdf
  
Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20221/25/2022 11:24 AM
SP JPA 05-2022.pdf
  
Kuasa Menandatangani1/25/2022 11:24 AM
SP JPA 06-2022.pdf
  
Penangguhan Peperiksaan GO dan FR Bagi Bulan April 20222/3/2022 3:07 PM
SP JPA 07-2022.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Seksyen C dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) Seksyen B Bagi Bulan Januari 20222/7/2022 4:14 PM
SP JPA 08-2022.pdf
  
Keputusan Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Bulan Januari 20222/7/2022 4:15 PM
SP JPA 09-2022.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Februari 20223/12/2022 10:47 PM
SP JPA 11-2022.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20224/14/2022 11:19 AM
SP JPA 12-2022.pdf
  
Permohonan Cuti Yang Memerlukan Kebenaran Keluar Negeri Dalam Fasa Endemik Covid-195/28/2022 1:33 PM
SP JPA 13-2022.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam) Section B Bagi Bulan Mei 20221/4/2023 2:08 PM
1 - 30Next