Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami

Jabatan Perkhidmatan Awam,
Jabatan Perdana Menteri,
Simpang 156, Jalan Kumbang Pasang, BA 1311
Bandar Seri Begawan,

Negara Brunei Darussalam

 Tel          :     +673 2382469
Fax          :     +673 2382574
E-mel     :     info.psd@psd.gov.bn


​Bahagian Pembangunan & Pengurusan 

Unit Pengurusan Sumber Manusia
info.hrsu@psd.gov.bn
cslp.hrsu@psd.gov.bn
exam.hrsu@psd.gov.bn

Unit Pengurusan Rekod
record@psd.gov.bn
​Bahagian Penyelidikan & Perancangan

Unit Skim Perkhidmatan
Unit Tanggagaji & Syarat-Syarat Perkhidmatan
Unit Struktur Organisasi
jtg.bpp@psd.gov.bn

Unit Audit Tenaga Manusia
audit.bpp@psd.gov.bn

​Bahagian Keanggotaan & Pentadbiran Latihan

info.bkpl@psd.gov.bn

Unit Pengambilan Keanggotaan
info.lantikan@psd.gov.bn

Unit Pentadbiran Latihan
info.ldp@psd.gov.bn

Unit Kemajuan Kerjaya
info.kemajuankerjaya@psd.gov.bn

Unit Kontrak
info.unitkontrak@psd.gov.bn

Bahagian Perkhidmatan Personel

Unit Perumahan
info.perumahan@psd.gov.bn

Unit Prosedur dan Faedah-Faedah Perkhidmatan
info.pffp@psd.gov.bn

Unit Penguatkuasaan Tatatertib
info.tatatertib@psd.gov.bn

​Bahagian Perkhidmatan Kaunseling

kaunselingjpa@psd.gov.bn
​Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

bptm.itsupport@psd.gov.bn
info.ssm@psd.gov.bn

 Sila isikan borang ini jika awda ingin memberi pendapat tentang laman web, organisasi JPA, pengurusan / pengendalian Perkhidmatan Awam atau sebarang pendapat yang ingin dikongsikan bersama.

Jabatan Perkhidmatan Awam mengalu-alukan maklumat dari awda bagi sama-sama meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan.