Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksForum SSM Pre-Survey

1. Jabatan

 PSD
 (20%) 
 
 EGNC
 (20%) 
 
 Jpa
 (20%) 
 
 tuner
 (20%) 
 
 numeros al azar ruleta
 (20%) 
 

Total: 5

2. Kementerian

 JPM
 (20%) 
 
 MTIC
 (20%) 
 
 Jpm
 (20%) 
 
 https://www.guitarstuner.com/
 (20%) 
 
 numeros al azar ruleta
 (20%) 
 

Total: 5

3. 1.  Adakah Jabatan awda menyediakan komputer khusus bagi memasukkan kedatangan SSM?

 Ya
 (40%) 
 
 Tidak
 (60%) 
 

Total: 5

4. 2.  Adakah awda menggunakan sistem kedatangan selain SSM?

 Ya
 (60%) 
 
 Tidak
 (40%) 
 

Total: 5

5. Jika ya, nyatakan sistem apa yang digunakan (……………………….)

 Test
 (50%) 
 
 numeros al azar ruleta
 (50%) 
 

Total: 2

6. 3.  Apakah yang perlu dilakukan jika awda terlupa kata laluan SSM?

 Hubungi SSM Helpdesk
 (67%) 
 
 Menggunakan pautan Forgot Password di Home Page SSM Fiori
 (33%) 
 
 Hubungi ssm.info@psd.gov.bn
 (0%)  
 Hubungi Pusat Kebangsaan e-Kerajaan (EGNC)
 (0%)  

Total: 3

7. 4.  Adakah awda sentiasa berhubung dengan Department Payroll Clerk di Jabatan awda bagi hal ehwal SSM?

 Ya
 (33%) 
 
 Tidak
 (67%) 
 

Total: 3

8. 5.  Seberapa kerap awda berhubung dengan Department Payroll Clerk di Jabatan awda bagi hal ehwal SSM?

 Jarang
 (67%) 
 
 Selalu
 (0%)  
 Jika perlu sahaja
 (33%) 
 

Total: 3

9. 6.  Siapakah yang sepatutnya mengemaskini maklumat Cost Assignment Business Unit Program dan Activity bagi peruntukan pembayaran gaji Pegawai dan
     Kakitangan?

 Department HR Administrator
 (67%) 
 
 Department Payroll Clerk
 (33%) 
 
 Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi
 (0%)  
 Dynamik
 (0%)  

Total: 3

10. 7.  Jika Struktur Jabatan awda tidak teratur, apakah impaknya? (Sila pilih jawapan yang betul, awda boleh memilih lebih dari satu (1) jawapan)

 Penyata Cuti tidak betul
 (67%) 
 
 Maklumat Kedatangan tidak dapat dikemaskini
 (0%)  
 Approver bagi Permohonan Cuti tidak teratur
 (0%)  
 Penggunaan Penilaian Prestasi tidak teratur
 (0%)  
 Penyata Cuti tidak betul; Maklumat Kedatangan tidak dapat dikemaskini
 (33%) 
 

Total: 3

11. 8.  Bolehkah Pegawai Pentadbir yang ditempatkan (Deployed) di Jabatan awda membenarkan permohonan Cuti Pegawai / Kakitangan di Jabatan berkenaan?

 Ya
 (100%)  
 Tidak
 (0%)  

Total: 3

12. 9.  Siapakah yang patut / boleh mengemaskini maklumat SSM Pegawai / Kakitangan yang ditempatkan (Deployed) di Jabatan awda seperti penyata Cuti, maklumat
     Training, Prestasi dan sebagainya.

 Jabatan asal (Primary Department)
 (100%)  
 Jabatan mana ia ditempatkan (Secondary Department)
 (0%)  

Total: 3

13. 10. Buat masa ini, Pegawai/Kakitangan yang baru sahaja Naik Pangkat dan Berpindah (Promotion & Transfer), Penempatan ke Kementerian lain (Deployment
      Cross Ministry), menubuhkan Position ID yang baru (Create New Position ID), apakah yang perlu dilakukan oleh Department HR Admin:

 Department HR Admin yang mengemaskini melalui PA30
 (33%) 
 
 Dihadapkan ke SSM Helpdesk
 (33%) 
 
 Department HR Admin mengemaskini melalui ZEMOVADM
 (0%)  
 Dihadapkan dengan dokumen-dokumen yang berkatitan melalui emel ke ssm.info@psd.gov.bn
 (33%) 
 

Total: 3

14. 11. Jika ada sebarang pertanyaan mengenai permohonan Penetapan Jawatan yang telah dihadapkan melalui SSM, siapakah yang perlu dihubungi?

 Menghubungi SSM Helpdesk
 (100%)  
 Menghubungi ssm.info@psd.gov.bn
 (0%)  
 Menghubungi Pegawai / Kakitangan yang tertera di ruang komen status permohonan didalm SAPGUI
 (0%)  

Total: 3

15. 12. Adakah Manual Pengguna, Video Guide, FAQ dan ePoster yang telah disediakan di laman sesawang SSM Info Website membantu awda?

 Ya
 (67%) 
 
 Tidak
 (33%) 
 

Total: 3

16. 13. Jika awda ada sebarang cadangan atau penambahbaikan, sila nyatakan:

 Test
 (25%) 
 
 No
 (25%) 
 
 ok
 (25%) 
 
 https://www.ruletasaleatorias.com/
 (25%) 
 

Total: 4