Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Penguatkuasaan Tatatertib
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Unit Pemantauan dan Penguatkuasaan

Tatatertib 

1. Memastikan tindakan tatatertib diambil;

2. Memberigakan peraturan-peraturan yang terikat kepada pegawai dan    kakitangan Kerajaan;

3. Memberigakan kesedaran kepada pegawai dan kakitangan Kerajaan akan impak dan kesan apabila dikenakan tindakan tatatertib.

 

DASAR DAN PERATURAN YANG MENGAWAL PEGAWAI DAN KAKITANGAN KERAJAAN

Setiap warga perkhidmatan akan bertanggungjawab mentaati semua peraturan dan arahan yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa. Peraturan dan arahan ini dihasratkan untuk mewujudkan warga perkhidmatan awam yang  bersih, jujur, cekap dan amanah selaras dengan rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam.

Antara peraturan dan arahan termasuk:

 • Undang-Undang Kerajaan;
  • Peraturan-Peraturan Pegawai-Pegawai Kerajaan Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Penggal 83;
  • Peraturan Kewangan 1983;
  • Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bilangan
  • Surat Keliling Kementerian Kewangan;
  • Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam;
  • Peraturan-Peraturan Jabatan;
  • Minit Arahan Ketua Jabatan;
  • Rukun Akhlak Dan Etika Kerja;
  • Akta-Akta:
   • Akta Penyalahgunaan Dadah;
   • Akta Pencegah Rasuah;
   • Akta Kastam;
   • Akta Rumah Perjudian;
   • Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam;
   • Akta Imigeresen;
   • Akta Bomba;
   • Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 19/1998;
   • Panduan Tatacara Tugas-Tugas Pegawai
   • Peraturan-peraturan Pegawai Imigresen Di Pos-Pos Kawalan.

PERANGKAAN TINDAKAN TATATERTIB WARGA PERKHIDMATAN AWAM MENURUT     JENIS KESALAHAN [2009-JULY 2015]

JENIS KESALAHAN 2009201020112012201320142015JUMLAH
Tidak Hadir 2930304357398236
Penyalahgunaan Dadah 2741012186178
Judi/ Katam-Katam/ 4D/ Sabung Ayam720614121
Pecah Amanah/ Penyelewengan 211527725
Kes Curi 334512119
Keluar Negeri Tanpa Kebenaran 11002206
Rasuah/ Salahguna Kuasa 2563923351
Akta Majlis Ugama Islam5812635443
Keterangan Palsu/ Pemalsuan Dokumen 204212011
Akta Kastam/ Kes CIvil811917245377
JUMLAH10966731051117528567