Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksElaun Cuti
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

 

​Hubungi Kami

​Tel : 2382469 

Ext : 179 /474
Fax : 2383013/238 1387
e-mel :​ info.psd@psd.gov.bn 

MAKLUMAT

Peraturan dan Syarat-Syarat:

  • Tarikh pemberian elaun cuti adalah bermula dari tarikh terakhir dalam tempoh perkhidmatan empat tahun ia diberikan elaun tersebut.
  • Semua pegawai dalam perkhidmatan tetap, sebulan ke sebulan dan open vote diberikan elaun cuti sekali sahaja bagi tiap-tiap 48 bulan (4 tahun) perkhidmatan.
  • Elaun cuti akan diberikan melalui permohonan bagi pegawai-pegawai lelaki atau perempuan yang memenuhi syarat bagi dirinya, isteri/suaminya dan sehingga 4 orang anaknya yang dibawah umur 18 tahun, termasuk pegawai perempuan yang suaminya tidak berkhidmat dengan kerajaan.
  •  Elaun cuti tidak akan diberikan kepada anak-anak pegawai dan kakitangan kerajaan yang belajar di luar negeri yang mendapat tambang pelajaran.
  • Jika kedua-dua suami isteri berkhidmat dengan Kerajaan, pemberian elaun cuti terhad kepada seorang sahaja, dan akan diberikan kepada pegawai dalam bahagian atau menerima gaji yang lebih tinggi.
  • Pegawai yang layak boleh diberikan elaun cuti dengan tidak perlu ke luar negeri.
  • Tempoh kelayakan pemberian elaun cuti akan berubah oleh perkara-perkara yang lazimnya menganjakkan pemberian elaun ini.
  • Peraturan bagi pemberian elaun cuti ini mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 2012.

Kadar Elaun Cuti

  • Kadar elaun cuti yang diberikan adalah seperti berikut:
​ ​

BAHAGIAN SUKATAN GAJI

KADAR ELAUN CUTI BAGI SEORANG
​Orang Dewasa dan
Umur 12 Tahun Ke atas
​Dibawah Umur
12 Tahun
​Dibawah Umur
2 Tahun
PEGAWAI DALAM JAWATAN TETAP

Bahagian I&II
(Sukatan gaji B3 ke atas atau yang sebanding)

 Bahagian II & III
(Gaji melebihi $1,930.00)

Bahagian II & III
(berkhidmat lebih 15 tahun berturut-turut)

Bahagian III
(berkhidmat kurang 15 tahun)
dan
Bahagian IV & V
$2,500.00

 
$1,750.00
 

$1,750.00
 


$760.00
$1,250.00


$875.00


$850.00$380.00
$250.00

 
$175.00


$175.00
 


$76.00
PEGAWAI DALAM PERKHIDMATAN
SEBULAN KE SEBULAN DAN
OPEN VOTE

Sukatan Gaji B3 ke atas atau yang sebanding

Di bawah Sukatan Gaji B3 atau yang sebanding


$1,120.00
 


$760.00


$560.00
 


$380.00


$112.00$76.00