Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Forum SSM Pre-Survey

Jabatan https://www.freeruler.online/
Kementerian sd
1.  Adakah Jabatan awda menyediakan komputer khusus bagi memasukkan kedatangan SSM? Tidak
2.  Adakah awda menggunakan sistem kedatangan selain SSM? Ya
Jika ya, nyatakan sistem apa yang digunakan (……………………….) ok
3.  Apakah yang perlu dilakukan jika awda terlupa kata laluan SSM? Hubungi ssm.info@psd.gov.bn
4.  Adakah awda sentiasa berhubung dengan Department Payroll Clerk di Jabatan awda bagi hal ehwal SSM? Ya
5.  Seberapa kerap awda berhubung dengan Department Payroll Clerk di Jabatan awda bagi hal ehwal SSM? Selalu
6.  Siapakah yang sepatutnya mengemaskini maklumat Cost Assignment Business Unit Program dan Activity bagi peruntukan pembayaran gaji Pegawai dan
     Kakitangan?
Department HR Administrator
7.  Jika Struktur Jabatan awda tidak teratur, apakah impaknya? (Sila pilih jawapan yang betul, awda boleh memilih lebih dari satu (1) jawapan) Maklumat Kedatangan tidak dapat dikemaskini
8.  Bolehkah Pegawai Pentadbir yang ditempatkan (Deployed) di Jabatan awda membenarkan permohonan Cuti Pegawai / Kakitangan di Jabatan berkenaan?  
9.  Siapakah yang patut / boleh mengemaskini maklumat SSM Pegawai / Kakitangan yang ditempatkan (Deployed) di Jabatan awda seperti penyata Cuti, maklumat
     Training, Prestasi dan sebagainya.
Jabatan asal (Primary Department)
10. Buat masa ini, Pegawai/Kakitangan yang baru sahaja Naik Pangkat dan Berpindah (Promotion & Transfer), Penempatan ke Kementerian lain (Deployment
      Cross Ministry), menubuhkan Position ID yang baru (Create New Position ID), apakah yang perlu dilakukan oleh Department HR Admin:
 
11. Jika ada sebarang pertanyaan mengenai permohonan Penetapan Jawatan yang telah dihadapkan melalui SSM, siapakah yang perlu dihubungi?  
12. Adakah Manual Pengguna, Video Guide, FAQ dan ePoster yang telah disediakan di laman sesawang SSM Info Website membantu awda?  
13. Jika awda ada sebarang cadangan atau penambahbaikan, sila nyatakan: