Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Surat Pemberitahuan

 Choice Filter

  
  
  
  
SPJPA 02-2017.pdf
  
Peperiksaan Perintah-Perintah Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Tahun 20177/11/2017 4:29 PM
SPJPA 03-2017.pdf
  
Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang Laut Bagi Sesi Akademik 2017 / 20187/12/2017 8:45 AM
SPJPA 04-2017.pdf
  
Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sesi Akademik 2017 / 20187/12/2017 8:45 AM
SPJPA 05-2017.pdf
  
Pemakluman Bengkel Dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Tahun 20177/11/2017 4:29 PM
SPJPA 06-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Disember 20168/5/2017 2:05 PM
SPJPA 09-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20167/11/2017 4:30 PM
SPJPA 10-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) bagi Bulan Februari 20177/11/2017 4:30 PM
SPJPA 12-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan April 20177/11/2017 4:31 PM
SPJPA 15-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam dan Perlembangaan Negara Brunei Darussalam Bagi Bulan Mei 20178/5/2017 11:11 AM
SPJPA 16-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Ogos 20179/11/2017 9:56 AM
SPJPA 17-2017.pdf
  
 Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan Mei 20179/11/2017 9:57 AM
SPJPA 01-2017.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20165/19/2018 10:45 AM
SPJPA 02-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20157/12/2017 8:40 AM
SPJPA 03-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Disember 20157/12/2017 8:40 AM
SPJPA 01-2016.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/12/2017 8:41 AM
SPJPA 04-2016.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/12/2017 8:41 AM
SPJPA 05-2016.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/12/2017 8:41 AM
SPJPA 06-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Februari 20167/12/2017 8:41 AM
SPJPA 07-2016.pdf
  
Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah Bagi Tahun 20167/12/2017 8:42 AM
SPJPA 08-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan Bagi Bulan November 20157/12/2017 8:42 AM
SPJPA 09-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Undang-Undang Am Negara Brunei Darussalam (General Laws) Section C Dan Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Constitution Of Brunei Darussalam) Section B Bagi Bulan Disember 20157/12/2017 8:42 AM
SPJPA 10-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan April 20167/12/2017 8:42 AM
SPJPA 12-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Jun 20167/12/2017 8:42 AM
SPJPA 13-2016.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/12/2017 8:43 AM
SPJPA 14-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Perkembangan Negara Brunei Darussalam (Constituition Of Brunei Darussalam) Section B Bagi Bulan Mei 20167/12/2017 8:43 AM
SPJPA 15-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) Dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR) Bagi Bulan Ogos 20167/12/2017 8:43 AM
SPJPA 16-2016.pdf
  
Kuasa Menandatangani7/12/2017 8:43 AM
SP JPA 17-2016.pdf
  
Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam Bil: 17-2016, Keputusan Peperiksaan Kesetiausahaan Mei 20167/12/2017 8:44 AM
SPJPA 18-2016.pdf
  
Keputusan Peperiksaan Melayu Islam Beraja (MIB) Bagi Bulan Ogos 20167/12/2017 8:44 AM
SPJPA 03-2015.pdf
  
Anugerah Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri Bagi Sidang Akademik 2015/2016  7/12/2017 8:47 AM
1 - 30Next