Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sila tekan gambar untuk maklumat lanjut
Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Kumpulan TEKAD, Jabatan Perkhidmatan Awam yang berjaya untuk mendapatkan Tempat Ketiga Anugerah Persembahan Terbaik dalam Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (Sesi Terbuka) pada 31 Oktober 2017!
Sambutan Hari Perkhidmatan Awam Kali Ke 24, Tahun 2017
Tahniah kepada penerima-penerima atas Pengurniaan Pingat Kerja Lama Tahun 2018.