Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pemeliharaan dan Dokongan

 1. Memantau dan memastikan GEMS sentiasa berfungsi dan dapat digunapakai oleh pengguna-pengguna GEMS.
 2. Mengendalikan operasi harian Pemeliharaan dan Dokongan GEMS (GEMS Maintenance and Support)  keatas sistem GEMS  supaya berjalan dengan lancar dan selaras dengan kaedah yang di luluskan.
 3. Melaksanakan pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) sebagai langkah bagi memastikan GEMS berjalan dengan teratur.
 4. Merancang dan menguruskan perkhidmatan GEMS menurut Service Level Metric yang telah dipersetujui.
 5. Menyediakan laporan status terkini Pemeliharaan dan Dokongan GEMS  bagi kegunaan  pemantauan dan perancangan pihak pengurusan.
 6. Memastikan perkhidmatan GEMS di jalankan dengan jujur, amanah, cekap dan cemerlang selaras dengan kontrak, polisi dan best practice.
 7. Bertanggungjawab mengendalikan tiga fungsi utama iaitu:

1. Meja Bantu (Helpdesk)

 • Bertindak  sebagai penghubung pertama kepada pengguna GEMS bagi  semua insiden, masalah dan permohonan perkhidmatan penggunaan              GEMS.

2. Dokongan Aplikasi

 • Mengenalpasti dan menyelesaikan isu dan risiko dan menjalankan 'debugging to problems'  ke atas masalah-masalah yang timbul  pada aplikasi  GEMS.
 • Mengadakan penganalisaan, merancang dan mengendalikan pembangunan keatas aplikasi-aplikasi GEMS mengikut kesesuaian dan keperluan.

3. Dokongan Teknikal

 • Mengurus pemeliharaan dan pengurusan technical architecture keatas aplikasi GEMS serta memastikan aplikasi GEMS sentiasa dalam keadaan stabil dan sedia ada untuk dilayari dan digunakan.