Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pembangunan Kapasiti
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

Unit Pembangunan Sumber Manusia

1.  Merancang dan mengendalikan hal ehwal pengurusan, penyediaan dan persuratan bagi kursus-kursus dalam dan luar negeri:

  • Program Pembangunan Eksekutif Bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan (EDPSGO & EDPSGO-CLMV).
  • Program Pembangunan bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan Peringkat Pertengahan (DPGMMO & DPGMMO-CLMV dan program Pembangunan Kepimpinan TriLateral Brunei, Malaysia and Singapore).
  • Kursus-kursus pendek di luar negeri yang ditawarkan melalui KHELNP

2.    Memproses permohonan LDP bagi Pegawai dan Kakitangan di JPA.

3.    Menguruskan hal ehwal peperiksaan:

  • Peperiksaan Kerani-Kerani Rendah
  • Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO)
  • Peraturan-Peraturan Kewangan (FR)
  • Peperiksaan Undang-Undang Am NBD (General Laws)
  • Peperiksaan Perlembagaan NBD (Constitution of NBD)
  • Bengkel dan Peperiksaan MIB
  • Peperiksaan Perkhidmatan Kesetiausahaan bagi Setiausaha Sulit, Kerani Sulit dan Penolong Kerani Sulit.

4.    Merancang dan mengendalikan in-house training seperti program-program, bengkel kemahiran dan self-image bagi pegawai-pegawai dan kakitangan di JPA.