Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Prosedur Dan Faedah Perkhidmatan
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

  1. Menyelaras, melaksana dan memberi saranan mengenai hal yang berkaitan dengan Undang-Undang, peraturan dan tatacara Perkhidmatan Awam;

  2. Menjaga dan mengendalikan kepentingan kesejahteraan dan menfaat untuk perkhidmatan personel;

  3. Menilai dari masa kesemasa dan mengengamskinikan peraturan dan syarat-syarat yang sesuai dengan perkembangan masa ini;

  4. Mengurus, memberi kebenaran dan memproses hal ehwal persaraan (bersara wajib dan bersara awal)

  5. Memproses hal ehwal pencen dan/atau baksis sebelum dihadapkan ke Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan;

  6. Mengurus, meneliti dan memberi kebenaran kenaikan tahunan sekatan kecekapan EB dan EB Khas;

  7. Memproses dan memberi sokongan permohonan kenaikan gaji setelah mendapat kelulusan tambahan kepada SPA;

  8. Meneliti dan memberi kebenaran cuti tidak bergaji/cuti khas /cuti tanpa catat dan keluar negeri;

  9. Meneliti, memproses dan memberikan ketetapan permohonan menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan;

  10. Mengesahkan permohonan bagi mendapatkan bantuan kemudahan kewangan untuk memiliki perumahan.