WWW Laman Web Rasmi JPA    Google

 
 

Laman Utama > LDP > Kandungan

RANKING KESELURUHAN DAN MENGIKUTI DISIPLIN
BAGI 25 UNIVERSITI TERKEMUKA DI AMERIKA SYARIKAT

(Sumber: The U.S News America’s Best Colleges)

Ranking Universiti di Amerika Syarikat yang dibuat oleh The U.S. News America’s Best College berasaskan kepada antara lain faktor-faktor berikut:-

  • Penilaian rakan sejawat; (Peer assessment);

  • Penilaian daripada pihak majikan;

  • Purata GPA pelajar yang diterima masuk ke universiti;

  • Purata GMAT pelajar; (Test that evaluate the strength of arguments using logic and reasoning skill)

  • Nisbah pelajar dan pengajar;

  • Kadar bilangan pelajar yang mendapat pekerjaan selepas menamatkan kursus dalam tempoh masa yang ditentukan;

  • Jumlah kemasukan pelajar penuh masa;

  • Jumlah bantuan kewangan (Grant) untuk penyelidikan bagi fakulti dan setiap ahli fakulti.

  • Bagi kursus undang-undang ditambah dengan faktor penilaian sebilangan peguam dan hakim dan bagi kejuruteraan ditambah dengan faktor keahlian dalam “National Academy of Engineering”.

Ranking keseluruhan bagi 25 Universiti terkemuka di Amerika Syarikat
(Mengikut The U.S News America’s Best Colleges)

1.     Harvard University

2.     Princeton University

3.     Yale University

4.     University of Pennsylvania

5.     Duke University

6.     Stanford University

7.     California Institute of Technology

8.     Massachusetts Institute of Technology

9.     Columbia University

10.   Dartmouth College

11.   Washington University in St. Louis

12.   Northwestern University

13.   Cornell University

14.   John Hopkins University

15.   Brown University

16.   University of Chicago

17.   Rice University

18.   University of Notre Dame

19.   Vanderbilt University

20.   Emory University

21.   University of California – Berkeley

22.   Carnegie Mellon University

23.   Georgetown University

24.   University of Virginia

25.   University of California - Los Angeles
 

 

Ranking bagi Universiti di USA mengikut Disiplin
(Mengikut
The U.S News America’s Best Colleges)

(Sumber: The U.S News America’s Best Colleges)

DISIPLIN

UNIVERSITI

Law

Yale University

Harvard University

Stanford University

Columbia University

New York University

University of Chicago

University of Pennsylvania

University of Michigan–Ann Arbor

University of Virginia

Northwestern University

Cornell University

Duke University

University of California–Berkeley

Georgetown University

University of California–Los Angeles

University of Texas-Austin

Vanderbilt University

University of Southern California (Gould)

University of Minnesota-Twin Cities

Boston University

George Washington University (DC)

University of Iowa

Washington and Lee Unviersity (VA)

University of Notre Dame (IN)

Washington University in St.Louis

University of Illinois-Urbana-Champaign

Boston College

College of William and Mary (Marshall-Wythe)

Fordham University

University of North-Carolina-Chapel Hill

University of Washington

Engineering

 

Massachusetts Institute of Technology

Stanford University

University of California–Berkeley

University of Illinois–Urbana-Champaign

Georgia Institute of Technology

University of Michigan–Ann Arbor

University of Southern California

California Institute of Technology

Carnegie Mellon University (PA)

Purdue University-West Lafayette (IN)

Jacobs School of Engineering, University of California-San Diego

Cornell University

University of Texas–Austin

Texas A & M University-College Station

University of California-Los Angeles

University of Wisconsin-Madison

Princeton University

University of Maryland

Pennsylvania State University-University Park

Harvard University

Northwestern University

University of California-Santa Barbara

Columbia University

University of Washington

University of Florida

Johns Hopkins University

Ohio State University

University of Minnesota

Rice University (Brown) (TX)

University of Pennsylvania

Virginia Technology

Education

Harvard University

University of California-Los Angeles

Stanford University

Teachers College, Columbia University

Vanderbilt University

Northwestern University

University of California-Berkeley

University of Pennsylvania

University of Michigan–Ann Arbor

University of Wisconsin-Madison

New York University

University of Minnesota-Twin Cities

University of Oregon

Michigan State University

Indiana University-Bloomington

University of Texas–Austin

University of Washington

University of Illinois-Urbana-Champaign

University of Southern California

Boston College

Ohio State University

University of Maryland-College Park

University of Virginia

George Washington University

University of Florida

University of Iowa

 

back to top

Copyright © Jabatan Perkhidmatan Awam, Brunei Darussalam. All rights reserved.
Best view with Internet Explorer 7 or above.