WWW Laman Web Rasmi JPA    Google

 
 

Laman Utama > Cuti > Kandungan

KEADAAN YANG MENGECUALIKAN KELAYAKAN CUTI

Warga perkhidmatan awam dalam kategori berikut tidak layak menerima cuti tahunan menurut jumlah cuti diambil.
 1. Cuti Tidak Bergaji

  [Contoh: 10 hari cuti tidak bergaji mulai 01 April 2003, tidak ada l kelayakan cuti bagi 10 hari kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti tahunan 36 bulan perkhidmatan berganjak 10 hari]

   
 2. Latihan Dalam Perkhidmatan

  [Contoh: 10 bulan latihan dalam perkhidmatan mulai 01 Februari 2003, tidak ada kelayakan cuti bagi 10 hulan kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti tahunan 36 bulan perkhidmatan berganjak 10 bulan]

   
 3. Cuti Khas Menunaikan Fardhu Haji

  [Contoh: 34 hari cuti khas menunaikan fardhu haji mulai 27 Januari 2003, tidak ada kelayakan cuti bagi 34 hari kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti tahunan 36 bulan perkhidmatan berganjak 34 hari]

   
 4. Cuti khas menemani suami/isteri bertugas di luar negeri

  [Contoh: 24 bulan cuti khas menemani suami/isteri bertugas di luar negeri mulai 01 Februari 2000, tidak ada kelayakan cuti bagi 24 bulan kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti tahunan 36 bulan perkhidmatan berganjak 24 bulan]

   
 5. Pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib

  Pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib iaitu Peraturan 50 (b) daripada Peraturan-Peraturan Pegawai-Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib) Akta Suruhaniaya Perkhidmatan Awam Penggal 83

  Contoh: 11 bulan ditahan danpada menjalankan kuasa-kuasa dan kewajipan-kewajipan jawatannya mulai 01 Februari 2003. tidak ada kelayakan cuti tahunan bagi 11 bulan kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti 36 bulan perkhidmatan berganjak 11 bulan]

   
 6. Pegawai wanita kahwin yang cuti bersalin

  [Contoh: Pegawai wanita, yang berkahwin, bercuti bersalin selama 56 hari mulai 01 Februari 2000, tidak ada kelayakan cuti bagi 56 hari kerana tidak dalam perkhidmatan, pengumpulan cuti tahunan 36 bulan perkhidmatan berganjak 56 hari]

 

Copyright Jabatan Perkhidmatan Awam, Brunei Darussalam. All rights reserved.
Best view with Internet Explorer 7 or above.