Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pengurusan Kemudahan

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN KEMUDAHAN


Unit Pengurusan Rekod

Bertangungjawab atas pengurusan fail-fail persendirian setiap warga Perkhidmatan Awam. Unit ini juga bertanggungjawab atas Pengurusan surat-surat JPA termasuk penerimaan dan penghantaran surat-surat jabatan.


Unit Estet

Bertanggungjawab atas semua hal ehwal Bangunan Jabatan Perkhidmatan Awam


Kelab Perkhidmatan Awam

Kelab Perkhidmatan Awam merupakan sebuah institusi yang telah dibangunkan bagi menempatkan beberapa kemudahan tempat bersukan, dewan acara dan bilik-bilik yang boleh digunakan untuk pelbagai acara. Keahlian Kelab ini dibukakan kepada semua warga Perkhidmatan Awam dengan kadar bulanan yang minima mengikut peringkat pangkat kakitangan awam berkenaan.